.ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2562.

ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยนาท...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย.

ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

          วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย) เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.5(สมุทรสงคราม) เยี่ยมศึกษาดูงาน ศธภ.2(ลพบุรี)

          ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5(สมุทรสงคราม) นำโดยนายชาญวุติ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรในศธภ.2 ให้การต้องรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการ ในการทำงาน พัฒนาขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 คน ณ...

Read More..

.ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ในการประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๒ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการประเมิน จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. ประกอบด้วย...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562.

ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

      16 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นำโดยนางสาวนิภา แสงพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

[ศธภ.2] ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ งวด 2 ปี 2560 จังหวัดอ่างทอง

พิมพ์ PDF

600802

วันพุธที่  2 สิงหาคม  2560 ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ  รองศึกษาธิการภาค 2 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการงวด 2 ปี 2560 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดอ่างทอง

โดยภาคเช้าคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง, สพป., สช., สพม.เขต 5, อศจ. และ กศน.จังหวัดอ่างทอง  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  

สำหรับภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายโครงการประชารัฐ ณ โรงเรียนวัดลิ้นทอง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

[ศธภ.2] ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการ งวด 2 ปี 2560 จังหวัดสิงห์บุรี

พิมพ์ PDF

600801

วันอังคารที่ 1 สิงหาคม 2560  ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 และคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ลงพื้นที่ตรวจราชการงวด 2 ปี 2560 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดสิงห์บุรี

โดยภาคเช้าคณะตรวจราชการได้รับฟังการบรรยายสรุปและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการ ของส่วนราชการที่เป็นหน่วยรับการตรวจ ได้แก่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด,สพป.,สช.,สพม.เขต 5,อศจ. และ กศน.จังหวัดสิงห์บุรี ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี  

สำหรับภาคบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายโรงเรียนคุณธรรม  ณ  โรงเรียนอินทร์บุรี  อำเภออินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิมพ์ PDF

600728b

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมประกอบพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

  • เวลา 06.30 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  
  • เวลา 07.30 น. ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
  • เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

พิมพ์ PDF

600728a

เช้าวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 ร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560  โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ บริเวณโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศธภ.2 สัญจรเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดดงพลับ

พิมพ์ PDF

600727

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดย ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2  จัดกิจกรรม "ศธภ.2 สัญจรเยี่ยมสถานศึกษา" เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และมอบนโยบาย  ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค/จังหวัดแก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  พร้อมกับนำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การปลูกต้นไม้ และการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

พิมพ์ PDF

600724

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560

พิมพ์ PDF

600718

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560  (5th INDABA THAILAND, 2017) เฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานฯ ณ บริเวณสนามหน้าพลับพลา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2560

พิมพ์ PDF

2017 07 19 15 17 29

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศธภ.2 พบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5

พิมพ์ PDF

600717

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 พบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5 พร้อมทั้งมอบนโยบาย และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา  ในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5 ครั้งที่ 6/2560  โดยนางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 และ นายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 ในวาระที่มาดำรงตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.