.ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         วันที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ) ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา.

ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา

       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ตรวจเยี่ยมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท และอ่างทอง)  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย.

ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช        วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562 รายงานผล การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 DOWNLOAD...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุง พื้นที่บริเวณภายใน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)  ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2561...

Read More..

ศธภ.2 สัญจรเยี่ยมสถานศึกษา โรงเรียนวัดดงพลับ

พิมพ์ PDF

600727

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 โดย ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2  จัดกิจกรรม "ศธภ.2 สัญจรเยี่ยมสถานศึกษา" เพื่อรับทราบผลการจัดการศึกษา ปัญหา อุปสรรค และมอบนโยบาย  ให้ข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การศึกษาระดับภาค/จังหวัดแก่สถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนวัดดงพลับ (ประชานุเคราะห์) อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี  พร้อมกับนำบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ได้แก่ การมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน การปลูกต้นไม้ และการเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต"

พิมพ์ PDF

600724

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษาเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 เพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ในพื้นที่รับผิดชอบให้เกิดความร่วมมือการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

พิธีเปิดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560

พิมพ์ PDF

600718

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมผู้บังคับบัญชาลูกเสือแห่งชาติ (INDABA) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560  (5th INDABA THAILAND, 2017) เฉลิมพระเกียรติองค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2560  โดยมี นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นประธานฯ ณ บริเวณสนามหน้าพลับพลา ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

รายงานงบทดลอง เดือนมิถุนายน 2560

พิมพ์ PDF

2017 07 19 15 17 29

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศธภ.2 พบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5

พิมพ์ PDF

600717

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 พบผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5 พร้อมทั้งมอบนโยบาย และขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการศึกษา  ในการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพม.5 ครั้งที่ 6/2560  โดยนางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ได้กล่าวแสดงความยินดีกับ นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 และ นายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 ในวาระที่มาดำรงตำแหน่ง  ณ ห้องประชุมพุทธนวมินทร์ โรงเรียนพระนารายณ์ อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ

พิมพ์ PDF

600714

เช้าวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 และบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมให้การต้อนรับ นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในโครงการ "ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักเรียน นิสิตนักศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริ รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ณ พื้นที่บริเวณเขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี โดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการ และนำผู้บริหาร บุคลากร นิสิตนักศึกษา นักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 5,089 ต้น ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 2,020 คน ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากร จำนวน 520 คน และมีนักเรียนนิสิตนักศึกษาในจังหวัดลพบุรี อีก 1,500 คน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

ศธภ.2 ร่วมงานประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี

พิมพ์ PDF

600713

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2  พร้อมด้วยนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 ต้อนรับพลโท โกศล ประทุมชาติ  ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งร่วมเป็นเกียรติในการประชุมสัมมนาเพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดสิงห์บุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี  เพื่อชี้แจงถึงนโยบาย ประเด็นปัญหา รับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยนทัศนะซึ่งกันและกัน ในประเด็นการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ และของจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการประชุม  ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ คอนเวร์นชั่น ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ปี 2560

พิมพ์ PDF

600711b

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยมี พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทาน จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช วงเวียนเทพสตรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

พิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช "ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง"

พิมพ์ PDF

600711a

เช้าวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2  พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 56 รูป โดยมีพระภาวนาสมคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานสงฆ์ เนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายฆราวาส   ณ บริเวณด้านหน้าหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฎ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.