.ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         วันที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ) ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา.

ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา

       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ตรวจเยี่ยมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท และอ่างทอง)  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย.

ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช        วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562 รายงานผล การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 DOWNLOAD...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุง พื้นที่บริเวณภายใน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)  ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2561...

Read More..

โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม

พิมพ์ PDF

600901

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม  โดย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ

พิมพ์ PDF

600829

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและด้านความต้องการแรงงานเพื่อการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีนางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอ

รายการข้อมูลสถิติด้านการศึกษาที่หน่วยงานต้องนำเข้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาค 2

พิมพ์ PDF

600824

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ภาค 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ระหว่างวันที่  24-25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายของท่านเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานแสดงผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ปีงบประมาณ 2560

พิมพ์ PDF

600822

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยยอดเยี่ยม ครูภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 12 ท่าน  ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์  โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

Download ไฟล์นำเสนอการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา

พิมพ์ PDF

ไฟล์นำเสนอการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี

ระหว่างงันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

DOWNLOAD

 

ศธภ. 2 จัดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

600816

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาครั้งมีมีวัตถุประสงค์เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการศึกษา ความสำคัญของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และที่สำคัญเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาจากการเสวนาซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาของพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือเชิงบูรณาการของทุกภาคส่วน

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง เดือนกรกฎาคม 2560

พิมพ์ PDF

2017 09 11 14 17 47

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ศธภ.2 จัดอบรม "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานฯ"

พิมพ์ PDF

600809

ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรม "การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับครูบุคลากรทางการศึกษา" ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน"

พิมพ์ PDF

600808

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จำนวน 24 คน เข้าร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตร "การเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน" โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี  โดยมีนางศรีวัชรา เต็มวงษ์  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลพระนารายณ์  นายขวัญชัย ดำปิน นักกำหนดอาหารวิชาชีพ โรงพยาบาลพระนารายณ์  นางศรีรัตน์ ธัญญกุลสัจจา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลพระนารายณ์ และนางเจริญรัตน์ แหนบนาค นักอาชีวบำบัด โรงพยาบาลพระนารายณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.