.ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11  ปีการศึกษา 2562.

ศธภ.2 ประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562

        วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 ในโครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) โดย นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุม และนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ทำหน้าที่เลขานุการที่ประชุม ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการ จังหวัดชัยนาท...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย.

ศธภ.2 ร่วมพิธี​ถวาย​พาน​พุ่มวันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

          วันที่ 2 มีนาคม 2562 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 มอบหมายให้นายผจญ มุกดา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมคณะ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย) เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.5(สมุทรสงคราม) เยี่ยมศึกษาดูงาน ศธภ.2(ลพบุรี)

          ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 5(สมุทรสงคราม) นำโดยนายชาญวุติ วงศ์เพ็ง ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 5 เข้าเยี่ยมและศึกษาดูงาน ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) โดยมีนายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรในศธภ.2 ให้การต้องรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิด วิธีการ ในการทำงาน พัฒนาขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานศึกษาธิการภาค ในการนี้มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 15 คน ณ...

Read More..

.ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑.

ศธภ.2 การประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

          วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน ในการประชุมรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของสำนักงานศึกษาธิการ ภาค ๒ ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยคณะกรรมการประเมิน จากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. ประกอบด้วย...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562.

ศธภ.2 ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

      16 กุมภาพันธ์ 2562 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นำโดยนางสาวนิภา แสงพันธ์ุ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระนารายณ์มหาราช (วงเวียนเทพสตรี) อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

[ศธภ.2] การประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา

พิมพ์ PDF

21463129 1223336691106045 459990971324532875 n

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560

พิมพ์ PDF

2017 09 11 14 21 52

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

[ศธภ.2] มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

พิมพ์ PDF

21317584 1222676591172055 82044440953255602 n

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0

พิมพ์ PDF

21371323 1221157324657315 6691604292608250150 n

นายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด ของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ และว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม

พิมพ์ PDF

600901

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานมูลนิธิยุวสถิรคุณ  เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษโครงการพัฒนาจิตวิญญาณ ความเป็นผู้นำตามศาสตร์พระราชาและสถานศึกษาคุณธรรม  โดย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 ร่วมให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษมอบนโยบายการบริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 2  ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

ศธภ.2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลฯ

พิมพ์ PDF

600829

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 จัดประชุมปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านการศึกษาและด้านความต้องการแรงงานเพื่อการวางแผนจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยมีนางสุพัตรา ขุนฤทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอ

รายการข้อมูลสถิติด้านการศึกษาที่หน่วยงานต้องนำเข้า

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ภาค 2

พิมพ์ PDF

600824

ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาภาค 2 (พ.ศ. 2562-2565) แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562 ภาค 2 และการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด  ระหว่างวันที่  24-25  สิงหาคม  พ.ศ. 2560 ณ  ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

Download ไฟล์นำเสนอประกอบการบรรยายของท่านเชิดศักดิ์ ศรีศักดิ์วิชัย

อ่านเพิ่มเติม...

งานแสดงผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ปีงบประมาณ 2560

พิมพ์ PDF

600822

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560  ดร.อุษณีย์  ธโนศวรรย์  ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานแสดงผลงานทางวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูภาษาไทย ปีงบประมาณ 2560 ของศูนย์เครือข่ายครูภาษาไทย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2  พร้อมทั้งมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัลครูภาษาไทยยอดเยี่ยม ครูภาษาไทยดีเด่นและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น จำนวน 12 ท่าน  ณ ห้องเจ้าพระยาวิชาเยนทร์  โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

Download ไฟล์นำเสนอการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา

พิมพ์ PDF

ไฟล์นำเสนอการสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ณ ห้องประชุมเจ้าพระยาวิชาเยนทร์ โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.ลพบุรี

ระหว่างงันที่ 16-17 สิงหาคม 2560

DOWNLOAD

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.