.ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.

ศธภ.2 ประชุมประสานแผนการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

         วันที่ 22 มกราคม 2562 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษา ธิการ เป็นประธานการประชุมประสานแผนปฏิบัติการตรวจราชการกรณีปกติ รอบ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (ลพบุรี, สระบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง, ชัยนาท และพระนครศรีอยุธยา ) ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา.

ศธภ.2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบผู้อำนวยการสถานศึกษา

       เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2562 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มอบให้บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ตรวจเยี่ยมการติดตามและกำกับดูแลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 1 (จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, ชัยนาท และอ่างทอง)  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

.ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย.

ศธภ.2 ร่วมกิจกรรมวันกองทัพไทย

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช        วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 2 พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี  คลิ๊กเพื่อดูภาพเพิ่มเติม...

Read More..

เอกสารทางวิชาการ 2562

เอกสารทางวิชาการ 2562 รายงานผล การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การแปลงยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติ” ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาคในพื้นที่ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 DOWNLOAD...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุง พื้นที่บริเวณภายใน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)  ดาวน์โหลดดูรายละเอียดเพิ่มเติม...

Read More..

ศธภ.2 ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ประจำปี 2561...

Read More..

[ศธภ.2] ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของ ศธจ.อ่างทอง และ ศธจ.ลพบุรี

พิมพ์ PDF

22007912 1237020949737619 1981923011226640732 n

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นำโดย ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 และนายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการ ติดตามและประเมินผล ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ปีงบประมาณ 2560 เพื่อ 1.ทราบความก้าวหน้า / ผลการดำเนินงานตามภารกิจบทบาท อำนาจหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 2.ปัญหาอุปสรรค 3.แนวทางแก้ไข

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] จัดการแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ

พิมพ์ PDF

21686396 1233315893441458 2290234108538628447 n

วันที่ 21 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการจัดแสดงผลงานการจัดการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 และมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่นในการจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งสถานประกอบการที่สนับสนุนการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี ณ ห้องจัดเลี้ยงจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ อ. เมืองสิงห์บุรี จ. สิงห์บุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] โครงการอบรมบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษา ทวิภาคี

พิมพ์ PDF

21617893 1230894767016904 763265176461420316 n

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมบุคลากรเครือข่ายทางการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ อารมณ์ดีรีสอร์ท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายประทีป จุฬาเลิศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) เป็นวิทยากรบรรยาย

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] จัดสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ภาคกลางตอนบน 2

พิมพ์ PDF

21728212 1228328957273485 476175129579362413 n

14 ก.ย. 2560 ดร. อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษในการสัมมนาคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด โครงการ “บทบาท หน้าที่คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด กับการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาไทย “ไทยแลนด์ 4.0” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2560 ณ เซอร์เจมส์ รีสอร์ท อ. มวกเหล็ก จ. สระบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากร ศธภ.2

พิมพ์ PDF

21731283 1226155277490853 4453839189630707395 n

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้าน ICT ของบุคลากรสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] การประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา

พิมพ์ PDF

21463129 1223336691106045 459990971324532875 n

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษา "ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต" กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมละโว้ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม


อ่านเพิ่มเติม...

รายงานงบทดลอง เดือนสิงหาคม 2560

พิมพ์ PDF

2017 09 11 14 21 52

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

[ศธภ.2] มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม

พิมพ์ PDF

21317584 1222676591172055 82044440953255602 n

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 ดร.อุษณีย์ ธโนศวรรย์ ศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรมการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต แก่คณะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 59 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

[ศธภ.2] ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0

พิมพ์ PDF

21371323 1221157324657315 6691604292608250150 n

นายวิระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 เป็นประธานเปิดงานการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนสู่ Thailand 4.0 ภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 โดยมีดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด ของโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี พร้อมคณะ และว่าที่ร้อยตรี ไพศาล ประทุมชาติ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สพฐ. เป็นวิทยากร จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2560 ณ ห้องเจ้ากงจีน โรงแรมลพบุรีอินน์ รีสอร์ท อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คลิกเพื่อดูภาพเพิ่มเติม

อ่านเพิ่มเติม...

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.