ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด

ท่านพึงพอใจต่อบริการข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ของ ศธภ. 3 เพียงใด
มากที่สุด
274 82.5%
มาก
38 11.4%
ปานกลาง
7 2.1%
น้อยที่สุด
6 1.8%
น้อย
2 0.6%
จำนวนผู้ลงคะแนน: 332
ลงคะแนนครั้งแรก: วันจันทร์ที่ 09 ตุลาคม 2006 เวลา 20:01 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด: วันจันทร์ที่ 05 พฤศจิกายน 2018 เวลา 14:51 น.
Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 1 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.