ประกาศจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ประกวดราคางานปรับปรุงทางเข้า-ออกและพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และงานปรับพื้นที่บริเวณภายใน สำนักงาน สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
2. ประกวดราคางานปรับปรุงโรงจอดรถ สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
3. ปรับปรุงต่อเติมห้องสุขาอาคาร 3 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
4. งานทาสีอาคารสำนักงาน (อาคาร 1) สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และงานปรับปรุงพื้นที่รอบอาคารสำนักงาน (อาคาร 1) 
สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี 
จังหวัดลพบุรี
5. ปรับปรุงหอพัก สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
6. 
ปรับปรุงรางระบายน้ำ  สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรีBack to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.