กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา


 pornpimon

นางพรพิมล  สาระรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา

 
  
  ausa  


นางสาวอุษา  อนุกูล
รก.นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

 
blank 1 daca blank 1 


นายเดชา  บุญมาสุข
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2018

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.