แบบเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

แบบเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ

ประจำปีการศึกษา 2558 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 3

 

แบบเก็บข้อมูล สช (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (นอกกระทรวง) (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (อศจ.) (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (สพม.) (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (สพป.) (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (สกอ.) (คลิ๊กที่นี่)

แบบเก็บข้อมูล (กศน.) (คลิ๊กที่นี่)

 

 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.