สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘

ศธภ.๑ ปทุมธานี

ศธภ.3 ฉะเชิงเทรา

ศธภ.๔ ราชบุรี

ศธภ.๕ สมุทรสงคราม

ศธภ.๖ นครศรีธรรมราช

ศธภ.๗ ภูเก็ต

ศธภ.๘ ยะลา

ศธภ.๙ ชลบุรี

ศธภ.๑๐ อุดรธานี

ศธภ.๑๑ สกลนคร

ศธภ.๑๒ ขอนแก่น

ศธภ.๑๓ อุบลราชธานี

ศธภ.๑๔ นครราชสีมา

ศธภ.๑๕ เชียงใหม่

ศธภ.๑๖ เชียงราย

ศธภ.๑๗ พิษณุโลก

ศธภ.๑๘ กำแพงเพชร 

Back to top

Copyright © สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 2019

Template by Free Joomla Templates & Projektowanie stron Szczecin.