ประชุมสรุปผลข้อมูลการแนะแนวระบบ We Space
วันพุธที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลข้อมูลการแนะแนวผ่านระบบค้นหาความชอบความสนใจและการตั้งเป้าหมายในการประกอบอาชีพของนักเรียน (ระบบ We Space) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา สถานศึกษาทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒/๒๕๖๓
วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ ดร. วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการประชุมรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ ๒ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแกรนด์ ราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาทด้านการศึกษา
วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประธานเปิดงานประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค
วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนรูปแบบ/แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค (โครงการ TFE (Teams for Education) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒) โดยมี ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องกรุงธน บอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒๕๖๒
วันศุกร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาคกลาง จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับภาคกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา) เป็นประธานเปิดงาน มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้ผู้ได้รับการคัดเลือกผลงาน นวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ และรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ กล่าวรายงานและให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกรุงธนบอลล์รูม ชั้น ๓ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400
300925
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
158
987
5102
288289
1145
30291
300925

Your IP: 3.92.74.105
2020-10-02 04:45
ข่าว ศธภ.๒

 

youtube logo REO2 300

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

icon reo3 02 400icon reo3 01 400reform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe