ศธภ. ๒ ประชุม กศจ.สมุทรปราการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ศธภ.๒ ชี้แจงจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รอบ ๑๒ เดือน
วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมาย นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล เป็นประธาน
ศธภ.๒ ร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมการฉีดวัคซีนเด็ก ๑๒-๑๘ ปี
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒
ศธภ.๒ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายไสว สารีบท รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

Reo1 Banner2563 02 22 1000Reo1 Banner2565 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400
683274
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
651
672
651
676865
14049
26354
683274

Your IP: 35.172.217.174
2021-10-17 17:10
ข่าว ศธภ.๒

 

youtube logo REO2 300

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

icon reo3 02 400icon reo3 01 400reform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe