ศธภ. ๒ จัดกิจกรรม |dq|เราทำความดีด้วยหัวใจ|dq|
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ จัดโครงการเทิดพระเกียรติพระบรมวงศานุวงศ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ณ โรงเรียนวัดสะแก และวัดสะแก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี พร้อมทั้งบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ และกวาดใบไม้ ทาสีอาคารและเครื่องเล่นของนักเรียน ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้นักเรียนที่ชำรุด ทำความสะอาดห้องสุขา เก็บขยะ และกวาดใบไม้บริเวณโดยรอบวัดสะแก ปล่อยพันธุ์ปลาบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ณ วัดสะแก จังหวัดปทุมธานี
ติดตามงานบุคคล ศธจ.นนทบุรี
วันศุกร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสาวผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี
ติดตามงานบุคคล ศธจ. กรุงเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานครให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ติดตามงานบุคคล ศธจ.สมุทรปราการ
วันพฤหัสบดีที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายให้ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล รองศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ
ติดตามงานบุคคล ศธจ.นครปฐม
วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.กนก ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐมและคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม
ติดตามงานบุคคล ศธจ.ปทุมธานี
วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ประวิต เอราวรรณ์ ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ รองศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานีและคณะให้การต้อนรับพร้อมทั้งรายงานสรุปข้อมูลปัญหา อุปสรรคในการทำงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

 Reo2 Banner2563 200 Reo1 Banner2563 02 22 1000

หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร/บทความที่น่าสนใจ

ข่าวการศึกษา

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400
249742
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
256
790
1046
241354
9246
30978
249742

Your IP: 34.200.222.93
2020-08-10 06:51
ข่าว ศธภ.๒

เอกสารกลุ่มพัฒนาการศึกษา
เอกสารกลุ่มบริหารงานบุคคล
เอกสารกลุ่มยุทธศาสตร์
เอกสารกลุ่มอำนวยการ
เอกสารกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา
 
 

icon reo3 02 400icon reo3 01 400reform-moeasean moe

1to1utqstu chanelneis-moe