แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

         1. แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

             รายละเอียด ==> คลิกที่นี่ : .pdf 

         == > ข้อมูล ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มีนาคม 2559