แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

2558 reo4 inspector 001

      แผนปฏิบัติการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( คลิกที่นี่ : .pdf )