1ปก

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 2
(ฉบับตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)
[Download]

 

 ข้อมูลย้อนหลัง

       แผนปฏิบัติราชการระยะยาว

       แผนปฏิบัติราชการประจำปี

      แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค

      แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัด

       ยุทธศาสตร์แห่งชาติ

 

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500