ข้อมูลผู้บริหารหน่วยงาน

sawai 2

นายไสว สารีบท
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ รักษาการในตำแหน่ง
ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

โทร. 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 

 

 

 (ว่าง)

 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)

โทร. 0 2581 1391  โทรสาร 0 2581 1395

 

             rsz 58 sirikanya

นางสาวสิริกัญญา สุขวิเสส
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

58 1 narong

ดร.ณรงค์ โพธิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

58-benjaporn

นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าทีผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

rsz 59 bumrung 

นายบำรุง เฉียบแหลม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 

58 supaluk

นางสาวศุภลักษ์ บุตรจันทร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
โทร 0 2581 1391 โทรสาร 0 2581 1395

 ข้อมูล ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500