คณะผู้บริหาร ศธภ. ๒

prasert01

นายประเสริฐ  บุญเรือง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

veera

นายวีระ แข็งกสิการ
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
เขตตรวจราชการส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)
เขตตรวจราชการ ๒ : กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑล
(นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ)

 62 Tarnu

นายธนู  ขวัญเดช
รองศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ปฏิบัติหน้าที่
 ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 300
61294 0 2562 201
ข้อมูลการตรวจราชการ

Reo1 Banner2563 01 22 500

ข้อมูลการประเมิน ITA
Reo1 Banner 250