ข้อมูลอาคารสถานที่

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เลขที่ ๙ ถนนเทศปทุม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ๑๒๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๑ โทรสาร ๐ ๒๕๘๑ ๑๓๙๕

เว็บไซต์ www.reo2.moe.go.th เฟสบุ๊ค : www.facebook.com/reo2pte

===========================================

      

สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มีอาคารและสถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

reo1-office-building

 

๑. อาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นอาคารไม้ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ภายในอาคาร ประกอบด้วย

ชั้นที่ ๑ : ห้องประชาสัมพันธ์ ห้องพนักงานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ 

ชั้นที่ ๒ : ห้องรองศึกษาธิการภาค ห้องกลุ่มอำนวยการ ห้องกลุ่มพัฒนาการศึกษา ห้องกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ห้องกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และ ห้องน้ำ

ชั้นที่ ๓ : ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล และ ห้องประชุมแก้วสุทธา+ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference)

๒. อาคารห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องศึกษาธิการภาค  ห้องประชุมไทยวิรัช และ ห้องน้ำ

reo1-meeting-building

๓. อาคารริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นอาคารปูนชั้นเดียวตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน ๑ หลัง ภายในอาคาร ประกอบด้วย ห้องประชุมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ห้องปฏิบัติการทางการศึกษา (War Room) ห้องแสดงผลงาน และ ห้องน้ำreo1-office-building2

reo1-office-building3

reo1-house1

๔. บ้านพักรับรอง เป็นบ้านไม้ ๒ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ภายในบ้านพัก ประกอบด้วย ห้องนอน ๔ ห้อง ห้องครัว ๑ ห้อง และห้องน้ำ ๒ ห้อง

reo1-house2

๕. ลานจอดรถสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มีหลังคา ตั้งอยู่ ๒ ฝั่งของลานจอดรถ สถานที่ตั้ง อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ สามารถจอดรถยนต์ได้สูงสุดจำนวน ๒๒ คัน

reo4-car1

reo4-car1


 ข้อมูล ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 250 CoverPlanREO2Finish
ข้อมูลการตรวจราชการ

2563 CoverInspectReport2 2563 300

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400