ข่าวการศึกษา
      เมื่อวันที่ 11 ก.ย.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ว่า ที่ประชุมได้มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน ซึ่งคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ได้มีการจัดทำรายละเอียดทั้งด้านทฤษฎีและแผนการขับเคลื่อนงานออกมาได้เป็นอย่างดี ซึ่งขั้นตอนต่อไปคงจะเป็นแนวทางที่จะผลักดันให้ไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้ตนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการไปดำเนินการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการเตรียมบุคลากรในการเพิ่มขีดการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณา นอกจากนี้ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มกรอบคุณวุฒิของอาชีพที่เกี่ยวข้องกับด้านสาธารณสุข เพราะจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ทำให้เราได้เห็นภาพชัดว่าการสาธารณสุขของไทย สามารถนำมาเป็นจุดแข็งของประเทศ รวมถึงสนับสนุนให้เข้มแข็งกว่าเดิมได้อย่างไร
      “อย่างไรก็ตาม กรอบคุณวุฒิวิชาชีพต่างๆ ถือว่าเป็นไปในทิศทางการขับเคลื่อนงานของอาชีวศึกษา ที่เรามีนโยบายเรื่องศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพียงแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเข้มข้นเรื่องการผลักดันให้มากขึ้น แต่เราเองก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ผู้มีส่วนร่วม เพื่อที่จะทำเรื่องนี้ในเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะเรามีเวลาที่จำกัดในการจัดเตรียมทรัพยากรมนุษย์ด้านสายอาชีพ ดังนั้นผมจึงอยากให้เด็กที่เรียนอาชีวะมีโอกาสที่จะเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยทักษะที่ตรงกับความต้องการของตลาดโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้เด็กกลุ่มนี้พลาดโอกาสในการทำงาน และไทยจะได้เป็นตัวเลือกในการลงทุนของกลุ่มทุนต่างชาติ”รมว.ศธ.กล่าว...
ที่มา : https://dailynews.co.th/education/794779