ข่าวการศึกษา
“สก็อตแลนด์” ประกาศเพิ่มวิชา “LGBTQ+” ลงในหลักสูตรการศึกษา
    เดือนมิถุนายน ของทุกปี ถือเป็น Pride Month หรือเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศ โดยมีการจัดขบวนพาเหรด การแสดงดนตรี และกิจกรรมพิเศษมากมายในทุกหัวเมืองใหญ่ทั่วโลก เช่น กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองเอดินบะระ ประเทศสก็อตแลนด์ เป็นต้น แต่วิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ก็ทำให้งานเฉลิมฉลองของชาว LGBTQ+ ในปีนี้ต้องยกเลิกไป อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่มีงานสำหรับชาว LGBTQ+ ในปีนี้ แต่สก็อตแลนด์ก็มีข่าวดีมามอบให้กับชุมชนผู้มีความหลากหลายทางเพศได้ชื่นใจกัน นั่นก็คือ ในปี 2021 สก็อตแลนด์จะเป็นประเทศแรกในโลกที่สอนวิชา “LGBTQ+” ในโรงเรียน 
    ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2018 รัฐมนตรีของประเทศสก็อตแลนด์ได้รับร่างคำแนะนำที่ว่าด้วยการเพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ LGBTQ+ ขึ้นมาพิจารณา เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษาของเด็กนักเรียนในประเทศ​ โดยจะบังคับใช้ในโรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ และนักเรียนจะได้เรียนรู้ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมและปัญหาเรื่องอัตลักษณ์ ที่กลุ่ม LGBTQ+ ต้องเผชิญ และจะบังคับใช้จริงในปี 2021 
 
    John Swinney รองนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการกระทรวงศึกษาธิการ ระบุว่า “ประเทศสก็อตเเลนด์ถือเป็นประเทศหนึ่งในยุโรปที่มีความก้าวหน้าเรื่องความเท่าเทียมของกลุ่ม LGBTQ+ ผมจึงมีความยินดีที่จะประกาศว่า เราจะเป็นประเทศแรกในโลกที่จะมีการเรียนการสอนเรื่อง LGBTQ+ อยู่ในหลักสูตรการศึกษา”
    หลักสูตรดังกล่าวจะถูกสอนในทุกระดับชั้น โดยแบ่งเป็นหลายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับช่วงอายุของนักเรียน เช่น การพูดถึงภาวะการเกลียดกลัวคนรักเพศเดียวกัน (Homophobia) การเกลียดกลัวคนที่รักได้มากกว่าหนึ่งเพศ (Biphobia) และการเกลียดกลัวคนข้ามเพศ (Transphobia) รวมถึงเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์การต่อสู้ของกลุ่ม LGBTQ+ 
    ประเทศสก็อตแลนด์ผ่านกฎหมายการแต่งงานสำหรับคนเพศเดียวกันตั้งแต่ปี 2014 และมี พ.ร.บ. คู่ชีวิตตั้งแต่ปี 2005 ขณะที่กฎหมายการรับบุตรบุญธรรมของคู่รักเพศเดียวกัน ถูกประกาศใช้ในปี 2009 นอกจากนี้ กฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติบนฐานของเพศสถานะและเพศวิถี เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2010 เป็นต้นมา
 
ที่มาของข่าว https://www.sanook.com/news/8188671/