ข่าวการศึกษา

    "วีระ"ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจ.สตูล เผย เตรียมดันพื้นที่จ.สตูล ต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาประเทศ 

 

    เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. ดร.วีระ แข็งกสิการ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตนในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินการการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา โดยเมื่อเร็วๆ นี้ได้ลงพื้นที่ จ.สตูล เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ซึ่ง จ.สตูล ถือเป็นหนึ่งใน 8 จังหวัดนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาตามพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 ซึ่งมีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์สำคัญในการจัดการศึกษา คิดค้น พัฒนานวัตกรรมการศึกษาและการเรียนรู้

    เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของผู้เรียน ลดความเหลื่อมล้ำในการศึกษา การกระจายอำนาจและให้อิสระในการบริหารและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สร้างและพัฒนากลไกในการจัดการศึกษาร่วมกันระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้อง “ตอบโจทย์พื้นที่ สะท้อนความต้องการ สร้างสรรค์สิ่งใหม่”

 

    ดร.วีระ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการดำเนินงานของจังหวัดสตูล มีนวัตกรรมการศึกษา สำคัญ 4 เรื่อง ประกอบด้วย 1. การปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน Active Learning 2. ครูสร้างพื้นที่การเรียนรู้จากทุนเดิม Learning Space 3. ครูสามเส้า “ครูโรงเรียน ครูพ่อแม่ ครูชุมชน สร้างการเรียนรู้ให้อยู่ในวิถีของเด็ก” และ 4. พัฒนากลไกการจัดการ โรงเรียนเป็นเพียงส่วนหนึ่ง เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรม แต่พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาไม่จำกัดอยู่แค่โรงเรียน แต่ขับเคลื่อนด้วยทุกภาคส่วน
 
    "ผมขอชื่นชมและให้กำลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ที่ทุกคนช่วยกันมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนระบบความคิดของผู้บริหารและคณะครูที่เกี่ยวข้องที่จะมีเป้าหมายร่วมกันในการให้พื้นที่จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดต้นแบบนวัตกรรมการศึกษาของประเทศ" ผู้ตรวจราชการศธ.กล่าว
อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/780877
ที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิว