นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาว่า ที่ประชุมได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์การประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภาตัวจริง ที่ได้ส่งข้อมูลการสรรหาไปให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจสอบถึงความชัดเจนว่าการประกาศการสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือไม่ เนื่องจาก พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ระบุว่าการประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาจะต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา โดยเมื่อเร็วๆนี้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตอบกลับมาแล้วว่าการประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภาไม่ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นอำนาจรมว.ศึกษาธิการ ที่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นจากนี้ก็จะมีการเดินหน้าสรรหาเลขาธิการคุรุสภาที่เหมาะสมต่อไป ส่วนการสรรหาที่ดำเนินการไว้แล้วก่อนหน้านี้ตนยังไม่ทราบข้อมูล ซึ่งคิดว่าฝ่ายกฎหมายยที่เกี่ยวข้องจะต้องดูข้อมูลกระบวนการสรรหาทั้งหมดอย่างรอบด้าน เพราะเป็นกระบวนการสรรหาก่อนที่ตนจะเข้ามาดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ. ทั้งนี้คุณสมบัติของเลขาธิการคุรุสภาจะต้องเป็นผู้ที่เหมาสมงานครูและเชื่อมต่อนโยบายของตนและรัฐบาลได้
             
        รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้วางแผนการบริหารจัดการงบประมาณด้านบุคลากรของคุรุสภาไปจนถึงปี 2566 ด้วย ทั้งนี้ในการประชุมดังกล่าวได้มีการพูดถึงการพิจารณาคุณสมบัติในการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งเป็นวาระที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำเสนอรายชื่อครูคนหนึ่ง เพื่อให้ที่ประชุมอนุมัติการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้แก่ครูคนนี้ แต่เมื่อตนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบด้านแล้วพบว่า ครูคนดังกล่าวมีคดีความเรื่องเกี่ยวกับเด็กค้างอยู่ จึงไม่เห็นชอบให้มีการอนุมัติมีการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ โดยตนได้กำชับถึงการขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต่อจากนี้ให้แก่คุรุสภาไปว่า จะต้องดำเนินการตรวจสอบประวัติครูอย่างเข้มข้น รวมถึงประสานข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ในการดูประวัติอาชญากรรมของบุคคลที่ด้วย เพราะไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นโรงเรียนได้คนที่มีคดีความติดตัวเข้ามาสอนนักเรียน ดังนั้นอยากให้คุรุสภาดำเนินการเรื่องนี้ให้รอบคอบและหาวิธีสกัดตั้งแต่ต้นทาง

ข่าวเดลินิวส์ การศึกษา
                อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/744735
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400