นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (กช.) ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนเอกชน เพื่อให้การขับเคลื่อนการศึกษาเอกชนเดินหน้าไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ กช.ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะถึงปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน เช่น หากโรงเรียนมีการลงทุนเรื่องการสร้างพลังงานทดแทนหรือโซลาร์เซลล์เหลือเกินความจำเป็นที่จะใช้งาน เนื่องจากโรงเรียนจะมีช่วงเวลาของการปิดภาคเรียน โดยพลังงานทดแทนเหล่านี้สามารถนำมาเสนอให้กระทรวงพลังงานทำหน้าที่รับซื้อได้หรือไม่ เพื่อให้โรงเรียนได้ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งหากทำได้โรงเรียนได้รับเงินจากการขายพลังงานทดแทนให้แก่รัฐบาล โรงเรียนอาจนำเงินส่วนนี้มาช่วยเหลือโรงเรียนด้อยโอกาส เป็นต้น ซึ่งถือว่าเป็นการบูรณาการการทำงานที่จะช่วยให้การปฎิรูปการศึกษาสำเร็จได้มากขึ้น
       รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ส่วนข้อเสนอและปัญหาต่างๆของสมาคมการศึกษาเอกชนที่สะท้อนถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)นั้น เรื่องนี้ตนพูมาตลอดว่าภาคเอกชนและภาครัฐต้องทำงานควบคู่กันไป ซึ่งตนเข้าใจถึงปัญหาของโรงเรียนเอกชนเป็นอย่างดี แต่การจะขับเคลื่อนการศึกษาให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องเดินหน้าไปพร้อมกัน เพราะโรงเรียนเอกชนก็ถือว่าเป็นการจัดการศึกษาที่นำพาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขณะที่ภาครัฐจะมีส่วนช่วยโรงเรียนเอกชนในเรื่องใดได้บ้าง เพราะศธ.คงไม่สามารถเพิ่มงบประมาณให้ทั้งภาครัฐและเอกชนได้พร้อมกัน ดังนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องวนกลับมาในสิ่งที่ตนพูดอยู่เสมอถึงการใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษา เพราะหากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายรายหัวของรัฐลงได้ และนำเงินส่วนนี้มาสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชน เชื่อว่าจะทำให้การบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพอย่างแน่นอน สำหรับประเด็นการเพิ่มเงินอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนเอกชนนั้น ในที่ประชุมไม่ได้มีการพิจารณาแต่ได้พูดคุยหลังการประชุมว่า เป็นเรื่องที่นักเรียนเอกชนควรจะได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเท่ากับโรงเรียนรัฐ ดังนั้นขอไปศึกษาตัวเลขความเหมาะสมก่อนว่าการดำเนินการในเรื่องนี้จะออกมาในรูปแบบไหน...

ข่าวเดลินิวส์ การศึกษา
                อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/743875
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400