นายประเสริฐ บุญเรือง รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า หลังจากที่นายการุณ สกุลประดิษฐ์ อดีต ปลัด ศธ.เกษียณอายุราชการไปแล้ว ได้ฝากให้ตนเดินหน้าภารกิจกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตให้มีความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของกองทุนนี้เพื่อช่วยเหลือและมอบโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กหญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบากในกลุ่มทุนการศึกษาหลักสูตรพยาบาล ของสถาบันพระบรมราชชนก สังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และบุคลากรช่วยปฎิบัติงานด้านการศึกษาในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ของสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ซึ่งในส่วนของการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตที่ผ่านมาก็ได้ยุติเรื่องไปหมดแล้ว โดยผู้กระทำความผิดก็ถูกดำเนินคดีอาญาไปแล้วเช่นกัน ส่วนประเด็นการฟ้องละเมิดของผู้เกี่ยวข้องที่จะต้องร่วมชดใช้ค่าเสียหายอย่างไรนั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของฝ่ายกฎหมาย
        “ขณะนี้ ผมในฐานะที่ดำรงตำแหน่งปลัด ศธ.ก็ต้องสานภารกิจในนี้อย่างต่อเนื่อง เดินหน้าขับเคลื่อนการให้ทุนการศึกษาเด็กด้วยความโปร่งใส ไม่ให้เกิดช่องทางที่จะให้มีการทุจริตได้อีก การจัดสรรทุนการศึกษาจะมีความรอบคอบรัดกุมมากขึ้น ทั้งการยืนยันสถานะและรายชื่อของผู้รับทุน จำนวนผู้รับทุน การโอนเงินเข้าบัญชีผู้รับทุน โดยทุกขั้นตอนจะต้องมีการเซ็นกำกับควบคุมจากครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ไปจนถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) และการจัดสรรเงินจะส่งผ่านบัญชีเด็กโดยตรง อีกทั้งผู้ดำเนินการกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะไม่มีการให้มีผู้รับผิดชอบทำคนเดียวอีกต่อไป โดยจะอยู่ในรูปแบบคณะกรรมการ ดังนั้นขอให้มั่นใจกองทุนเสมาพัฒนาชีวิตจะมีความโปร่งใสไร้ทุจริตแน่นอน” นายประเสริฐกล่าว

ที่มา ข่าวการศึกษา นสพ.เดลินิวส์
       อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/739754

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400