นายณรงค์ แผ้วพลสง รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(กอศ.) เปิดเผยว่า เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ  ให้ความสำคัญกับการอาชีวศึกษา เพราะทุกภาคส่วนในการพัฒนาประเทศล้วนเป็นผลมาจากการอาชีวศึกษา โดยมีนโยบายชัดเจนที่จะให้เกิดการขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาอย่างจริงจัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นยกระดับการเรียนการสอนวิชาชีพสาขาต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการ ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ซึ่งได้รับโจทย์มา จึงได้มาขับเคลื่อนโดยการเตรียมจัดตั้ง Excellent Center เพื่อเติมความเชื่อมั่นเรื่องคุณภาพระดับอาชีวศึกษา  
         “ที่ผ่านมาเมื่อพูดถึงการอาชีวศึกษามักจะมองเรื่องการมีงานทำมากกว่าเรื่องคุณภาพ แต่ต่อไปเมื่อเรามี Excellent Center แล้วนอกจากเรื่องการมีงานทำแล้วเด็กที่จบออกไปจะเป็นกำลังคนที่มีคุณภาพด้วย เพราะการยกระดับให้เป็น  Excellent Center เป็นการยกระดับคุณภาพวิชาชีพที่วิทยาลัยสอนอยู่แล้ว ด้วยการให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพมากขึ้น โดยขณะนี้ สอศ.กำลังเร่งสำรวจความพร้อมของวิทยาลัยโดยคำนึงถึงองค์ประกอบทุกด้าน เช่น สถานที่ตั้ง ความต้องการของผู้เรียน ความต้องการของสถานประกอบการ เป็นต้น”นายณรงค์กล่าวและว่า สอศ.ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเริ่มดำเนินการจัดตั้ง Excellent Center ในสาขาวิชาชีพที่เด่น ๆ ก่อน ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 10-15 สาขา เช่น อากาศยาน ระบบราง แมคคาทรอนิกส์ เกษตรแนวใหม่ เป็นต้น ทั้งนี้บางวิทยาลัยที่มีความพร้อมสูงอาจจะสามารถเปิด Excellent Center ได้มากกว่า 1 สาขาก็ได้...

ที่มา ข่าวการศึกษา นสพ.เดลินิวส์
       อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/education/739918

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002563 03 reo2 Plan2563 300
ข้อมูลการตรวจราชการ

Form2020 50000 ReportInspection2563 R01 200

ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2020 Reo2 400