ข่าวการศึกษา
สพฐ.เข้มสกัดทุจริตสอบ ม.1/ม.4 หวั่นซ้ำรอย ‘ทีแคส’จี้ตรวจอุปกรณ์ไฮเทค
        วันที่ 15 มีนาคม 2565 - 14:17 น.
         สพฐ.เข้มสกัดทุจริตสอบ ม.1/ม.4 หวั่นซ้ำรอย ‘ทีแคส’ จี้ตรวจอุปกรณ์ไฮเทค ‘หอวัง-เตรียมน้อมเกล้า’อัตราแข่งขันสูงสุด
น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดให้รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 ไปเมื่อวันที่ 9-13 มีนาคม โดยม.1 สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัว 30 มีนาคม ส่วน ม.4 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคมนั้น ภาพรวมการรับสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนการสอบคัดเลือกขอย้ำว่าต้องให้โอกาสเด็กทุกคนได้เข้าสอบ ซึ่งที่ผ่านมา ศธ.ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่ออำนวยความสะดวก ให้เด็กที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และเด็กที่มีความเสี่ยงสูงสามารถเข้าสอบได้ และต้องดำเนินการรับนักเรียนให้โปร่งใสเป็นธรรม ห้ามเกิดการทุจริต
         นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่พบปัญหาการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียนหรือแป๊ะเจ๊ยะ ส่วนการจัดสอนนั้น กำชับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.) ทั่วประเทศ ดูแลการดำเนินการให้โปร่งใสเป็นธรรม โดยขอให้ถอดบทเรียนการจัดสอบห้องเรียนพิเศษ เมื่อวันที่ 5 มีนาคม มาเป็นต้นเป็น ทั้งในเรื่องการป้องกันการทุจริต และการจัดห้องสอบสำหรับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
         “ส่วนตัวไม่กังวลเรื่องการทุจริตการสอบ แต่ก็ได้กำชับเพิ่มเติมให้เขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนทั่วประเทศ เพิ่มมาตรการดูแล ทั้งนี้ขอให้นำบทเรียนจากการสอบPAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และวิชาความถนัดทางวิทยาศาสตตร์ หรือPAT 2 เพื่อนำคะแนนไปใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ซึ่งพบว่ามีการทุจริตการสอบมาเป็นบทเรียน โดยขอให้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฮเทคต่าง ๆ ของนักเรียนก่อนเข้าห้องสอบ ทั้งกระดุมกล้อง ปากกา นาฬิกา แว่นตา โทรศัพท์ เพื่อป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตามขอเตือนนักเรียนอย่าทำการทุจริตเพราะจะเสียอนาคต หากพบว่า นักเรียนคนใดทุจริตสอบเข้าม.1 และม.4 จะถูกตัดสิทธิการเข้าเรียนในโรงเรียนที่สอบทันที แต่จะไม่ถูกตัดสิทธิเข้าเรียนโรงเรียนอื่น เพราะเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะไม่ตัดโอกาสเด็กไม่ได้ นักเรียนยังมีโอกาสไปเข้าเรียนที่อื่น เพียงแต่จะมีประวัติเรื่องการทุจริต เพื่อให้โรงเรียนที่เข้าเรียนได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ” นายอัมพร กล่าว
         นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 กทม. กล่าวว่า การรับสมัครนักเรียนสพม.เขต2 กทม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีโรงเรียนที่เปิดรับสมัครม.1 และม.4 จำนวน 52 โรงเรียน สมัครเกินแผนรับและต้องเปิดสอบ ม.1 จำนวน 24 แห่ง ม.4 จำนวน 27 แห่ง สำหรับ10 อันดับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ชั้น ม.1 ดังนี้ ร.ร.หอวัง แผนรับ 378 สมัคร 1134 อัตราการแข่งขัน 1:3.00 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 336 สมัคร 832 อัตราการแข่งขัน 1:2.48 ร.ร.ฤทธิยะวรรณาลัย แผนรับ 504 สมัคร 999 อัตราการแข่งขัน 1:1.98 ร.ร.บดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) แผนรับ 504 สมัคร 986 อัตราการแข่งขัน 1:1.96 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพฒนาการ แผนรับ 546 สมัคร 1,048 อัตราการแข่งขัน 1:1.92 ร.ร.บดินเดชา (สิง สิงหเสนี)2 แผนรับ504 สมัคร 905 อัตราการแข่งขัน 1:1.79 ร.ร.เตรียมอุดมพัฒนาการสุวรรณภูมิ แผนรับ 294 สมัคร 480 อัตราการแข่งขัน 1:1.63 ร.ร.สารวิทยา แผนรับ 420 สมัคร 680 อัตราการแข่งขัน 1:1.62 ร.ร.สตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ แผนรับ 504 สมัคร 722 อัตราการแข่งขัน 1:1.43 และร.ร.วชิรธรรมสาธิต แผนรับ 420 สมัคร 594 อัตราการแข่งขัน 1:1.41
          ส่วน 10 อันดับโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ชั้นม.4 ดังนี้ ร.ร.หอวัง แผนรับ 336 สมัคร 1,230 อัตราการแข่งขัน 1:3.66 ร.ร.สตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์ฯ แผนรับ 546 สมัคร 1,043 อัตราการแข่งขัน 1:1.91 ร.ร.บดินเดชา (สิง สิงหเสนี) แผนรับ 630 สมัคร 1,120 อัตราการแข่งขัน 1:1.78 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนรับ 462 สมัคร 778 อัตราการแข่งขัน 1:1.68 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนรับ 714 สมัคร 1,133 อัตราการแข่งขัน 1:1.59 ร.ร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ แผนรับ 420 สมัคร 663 อัตราการแข่งขัน 1:1.58 ร.ร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย แผนรับ 360 สมัคร 528 อัตราการแข่งขัน 1:1.47 ร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา แผนรับ 400 สมัคร 563 อัตราการแข่งขัน 1:1.41 ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี แผนรับ 420 สมัคร 583 อัตราการแข่งขัน 1:1.39 และ ร.ร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร แผนรับ 294 สมัคร 404 อัตราการแข่งขัน 1:1.37

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/education/news_3234136

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500