ข่าวการศึกษา
สพฐ.สั่งเขตพื้นที่ฯเข้มรับนักเรียน ‘ม.1/ม.4’ ย้ำจัดสอบเฉพาะ ร.ร.สมัครเกินแผน
         สพฐ.สั่งเขตพื้นที่ฯเข้มรับ น.ร.ม.1/ม.4 ย้ำจัดสอบเฉพาะ ร.ร.สมัครเกินแผน แยกห้องเด็กติดโควิด-ตั้งคอลเซ็นเตอร์
         นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดให้มีการรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2565 โดยรับสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 9-13 มีนาคม ม.1 สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัว 30 มีนาคม ส่วน ม.4 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม ประกาศผล และรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคมนั้น เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แนวปฏิบัติการรับสมัครเด็กเข้าเรียน การจับสลาก การสอบคัดเลือก การรายงานตัว และการมอบตัวในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้การรับนักเรียนดำเนินการด้วยความเรียบร้อย และปลอดภัยสูงสุดสำหรับนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับนักเรียนทุกคน ดังนี้ 1.ให้จัดสอบคัดเลือกนักเรียน เฉพาะโรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครเกินจากแผนการรับนักเรียนเท่านั้น โดยไม่อนุญาตให้โรงเรียนที่มีนักเรียนมาสมัครไม่เต็มแผนจัดสอบคัดห้อง
          นายอัมพรกล่าวต่อว่า 2.กรณีเป็นเด็กที่สัมผัสเสี่ยงสูง และเด็กติดเชื้อ หากสามารถเดินทางมาสอบที่โรงเรียนรับสมัครได้ ให้โรงเรียนดำเนินการให้เด็กกลุ่มดังกล่าวได้สอบทุกคน โดยให้จัดห้องสอบแยกเป็นสัดส่วน ได้แก่ เด็กปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กติดเชื้อโควิด-19 โดยให้ดำเนินการจัดสอบตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด 3.ให้เขตพื้นที่ทุกเขต กำกับ ดูแล และช่วยเหลือสถานศึกษา ให้ดำเนินการรับนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 4.ให้ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนของทุกเขตพื้นที่จัดตั้งคอลเซ็นเตอร์สำหรับชี้แจงข้อมูลการดำเนินการที่เกี่ยวข้อง
          “ผมกำชับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการการรับสมัคร จัดสอบ และมอบตัวนักเรียนอย่างเคร่งครัด ปีนี้คิดว่าจำนวนโรงเรียนที่เปิดสอบจะไม่ลดลง เพราะโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงส่วนใหญ่ จะมีเด็กมาสมัครเกินกว่าแผนที่รับอยู่แล้ว ทั้งนี้ อยากฝากไปยังผู้ปกครองที่เด็กสอบเข้าเรียนไม่ได้ ไม่ต้องกังวล เพราะเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนแน่นอน” นายอัมพรกล่าว
           นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 2 กทม. กล่าวว่า ตนได้กำชับโรงเรียนให้ดำเนินการตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ สพฐ. อย่างเคร่งครัด โดยจะต้องดำเนินการับนักเรียนให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ไม่มีการเรียกรับเงินเพื่อแลกที่นั่งเรียน หรือการรับแป๊ะเจี๊ยะ เป็นต้น ซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังพบว่า มีเรื่องการทุจริตเข้ามา ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโรงเรียนมีความระมัดระวังมากขึ้น เนื่องจาก สพฐ.มีความร่วมมือจัดทำมาตรการป้องกันทุจริต ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (ป.ป.ท.)

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/education/news_3229496

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500