ข่าวการศึกษา
น.ร.ติดโควิด-เสี่ยงสูงเข้าสอบ GAT/PAT วันแรก 1,712 คน ‘อว.’ เข้มมาตรการป้องกัน
       
        เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) และโฆษกกระทรวง อว. พร้อมด้วยนพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดอว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบวิชาความถนัดทั่วไปหรือ GAT และวิชาความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือPAT ในโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” ในระบบการสอบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS ของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และอว. ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ และโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเป็นสนามสอบที่อยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่รับผิดชอบจัดสนามสอบในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ และยโสธร เพื่อตรวจความเรียบร้อยของการจัดสอบรวมทั้งให้กำลังใจนักเรียนและอาจารย์ผู้คุมสอบ
         นพ.สิริฤกษ์ กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ว่า วันแรกเป็นการสอบวิชาGAT และวิชาPAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งรวมถึงนักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง ที่สมัครสอบในโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนมาถึง 1,712 คน ได้รับรายงานจากสนามสอบทั่วประเทศ พบว่า มีความเรียบร้อยดี มีการจัดระบบการสอบ การคัดกรองและมาตรการดูแลความปลอดภัย นักเรียนที่ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวและกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงอย่างดี เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงการสอบได้อย่างเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ มีการจัดห้องสอบพิเศษแยกเป็น 4 ห้อง ได้แก่ ห้องที่ 1 สำหรับกลุ่มที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและผู้พิการ ห้องที่ 2 สำหรับผู้ที่อุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และมีอาการไอจามและน้ำมูก ห้องที่ 3 สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงสูง หรืออยู่ในช่วงกักตัวรอดูอาการ และห้องที่ 4 สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 โดยจะมีอาจารย์พยาบาลคอยคัดกรองและสอบถามอาการเบื้องต้นก่อนจัดเข้าห้องสอบ นอกจากนี้ ข้อสอบยังมีการปิดผนึกถึง 4 ชั้น เมื่อนักเรียนทำข้อสอบเสร็จจะนำมาอบโอโซนก่อนแล้วจึงนำส่งให้ผู้ตรวจต่อไป
         “ขณะที่สนามสอบที่ จ.ศรีสะเกษ มีนักเรียนสมัครสอบในโครงการฯ จำนวน 16 คน และอาจารย์ผู้คุมสอบพร้อมติดตามตรวจสอบระบบและมาตรการการดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้เข้าสอบทั้งที่ติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ซึ่งพบว่า ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวด” นพ.สิริฤกษ์ กล่าว
          นายดวงฤทธิ์ กล่าวว่า นักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการ “ติดโควิด ยังมีสิทธิ์สอบ” และผู้ปกครองต่างมีกำลังใจดี จากก่อนหน้านี้ที่กลัวว่าเด็กๆ อาจจะต้องเสียสิทธิ์ เพราะการสอบครั้งนี้มีความสำคัญต่ออนาคตของเด็กๆ มาก ขณะนี้ก็คลายกังวลไปได้แล้ว ซึ่ง ทปอ. อว. ขอยืนยันว่า ไม่ว่าใครที่ติดเชื้อหรือมีความเสี่ยงสูง ถ้ามีความประสงค์จะสอบจะได้รับสิทธิ์สอบทุกคน พร้อมยังจัดระบบมาตรการดูแลความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ทุกคนได้เข้าสอบอย่างเต็มที่
         นายชาลี เจริญลาภนพรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และผู้จัดการระบบสอบทีแคส ของทปอ. กล่าวว่า ภาพรวมการจัดสอบวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่มีสนามสอบเด็กติดโควิด-19 บางสนามสอบเกิดปัญหาข้อสอบไม่เพียงพอเนื่องจากระบบจัดส่งข้อสอบล่วงหน้าไปแล้ว 3 วัน ขณะที่ระบบลงทะเบียนสนามสอบพิเศษจะปิดล่วงหน้าก่อนสอบ 24 ชั่วโมง ต้องวิ่งไปรับข้อสอบสำรองและใช้ข้อสอบของผู้ที่ขาดสอบ ทั้งนี้สนามสอบเด็กกลุ่มเสี่ยง และเด็กติดโควิด-19 มีผู้ขาดสอบไม่มาก ส่วนสนามสอบทั่วไป เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยการสอบวันที่ 13 มีนาคม ช่วงเช้าจะเป็นการสอบวิชาPAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และPAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลงทะเบียนแล้ว กว่า 600 คน ทั่วประเทศ

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/education/news_3229285

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500