ข่าวการศึกษา
เปิดสัดส่วนรับ ‘น.ร.’ โรงเรียนดังกรุงเทพ เขต 1 กทม.รับ 2 หมื่นที่นั่ง-ม.4 อีก 1.9 หมื่นคน
        วันที่ 7 มีนาคม 2565 - 10:00 น.
         เปิดสัดส่วนรับ ‘น.ร.’ โรงเรียนดังกรุงเทพ เขต 1 กทม.รับ 2 หมื่นที่นั่ง-ม.4 อีก 1.9 หมื่นคน ‘อัมพร’ เข้มสกัดแป๊ะเจ๊ยะ-ป้องกันโควิด
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โรงเรียนต่างๆ ได้เริ่มกระบวนการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีการศึกษา 2565 ไปแล้ว โดยเมื่อวันที่ 5 มีนาคม มีการสอบเข้าเรียนชั้น ม.4 ที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ส่วน และเตรียมจะรับสมัครสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 วันที่ 9-13 มีนาคม ม.1 สอบคัดเลือก 26 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว 30 มีนาคม ส่วน ม.4 สอบคัดเลือกวันที่ 27 มีนาคม ประกาศผลและรายงานตัว วันที่ 31 มีนาคม
        นายอัมพรกล่าวต่อว่า สำหรับการรับเด็กเข้า ม.4 คาดว่าจะมีผู้เข้าสอบไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเข้าเรียนต่อโรงเรียนเดิม ซึ่งกำหนดการรับสมัครและรายงานตัวเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด การเปิดสอบส่วนใหญ่จะเปิดเฉพาะโรงเรียนดัง หรือโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูงเท่า สัดส่วนการรับเบื้องต้นใกล้เคียงกับที่ผ่านมา ซึ่งการสอบครั้งนี้ตนได้กำชับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ที่สำคัญจะต้องเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าสอบ ยกเว้นกรณีที่มี้หตุสุดวิสัยอย่างแท้จริง เช่น ติดโควิดอาการรุนแรง ไม่สามารถเข้าสอบ เป็นต้น โดย สพฐ.จะแบ่งเด็กที่เข้าสอบออกเป็น 3 กลุ่มคือ เด็กทั่วไป เข้าสอบตามปกติ เด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีไข้ หรือใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และเด็กที่ติดโควิด ซึ่งต้องแยกห้องสอบโดยมีแพทย์และพยายาบาลดูแลอย่างใกล้ชิด
       “แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่ผมไม่กังวล ส่วนหนึ่งเพราะโรงเรียนมีประสบการณ์จัดสอบในปีการศึกษา 2564 ซึ่งอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดเช่นเดียวกัน สิ่งที่กำชับคือ ขอให้ดำเนินการจัดสอบให้โปร่งใส เป็นธรรม และไม่ให้มีการทุจริต รับเด็กฝาก และการเรียกรับเงินเพื่อแลกกับที่นั่งเรียน หรือรับแป๊ะเจี๊ยะอย่างเด็ดขาด หากพบว่ามีหารทุจริตเกิดขึ้น จะถูกลงโทษทั้งวินัยและอาญา” นายอัมพรกล่าว
         นายนิยม ไผ่โสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) กทม.เขต1 กล่าวว่า ขณะนี้ สพม. กทม.เขต 1 ได้ประกาศแผนการรับนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 เรียบร้อยแล้ว โดยชั้น ม.1 มีโรงเรียนเปิดสอบทั้งหมด 66 โรงเรียน รับ 20,603 คน โดยสัดส่วนรับนักเรียน อาทิ โรงเรียน (ร.ร.) จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม แผนรับ320 คน จับสลากในเขตพื้นที่บริการฯ 0% สอบคัดเลือกในเขตพื้นที่บริการ 90% และสอบคัดเลือกทั่วไป 10%, ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย แผนรับ 378 คน 0-60-40, ร.ร.ทวีธาภิเศก แผนรับ 320 ราย 0-60-40, ร.ร.เทพศิรินทร์ แผนรับ 252 ราย 0-20-80, ร.ร.นวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล แผนรับ 378 คน 0-30-70, ร.ร.บางปะกอกวิทยาคม แผนรับ 204 คน 0-50-50, ร.ร.เบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ รับ 210 คน 0-30-70, ร.ร.ปัญญาวรคุณ แผนรับ 294 คน 0-40-60, ร.ร.โพธิสารพิทยากร แผนรับ 420 คน 0-40-60, ร.ร.มัธยมวัดนายโรง แผนรับ 40 คน 0-40-60, ส่วน ม.4 แผนรับ 19,896 คน รับ ม.3 โรงเรียนเดิมเข้า ม.4 14,421 คน สอบคัดเลือก 4,195 คน
        “สำหรับแผนรับนักเรียนปีนี้ ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา บางโรงเรียนอาจลดลงเล็กน้อย เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นฐาน ส่วนตัวไม่กังวลเพราะกำชับให้โรงเรียนดำเนินการตามมาตรการป้องกันของ สธ. อย่างใกล้ชิดและเท่าที่ดูการสอบของโรงเรียนเตรียมอุดมฯ เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา ก็พบว่ามีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดี” นายนิยมกล่าว

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/education/news_3217203

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500