ข่าวการศึกษา
‘ตรีนุช‘ เผยครูลงทะเบียนแก้หนี้กว่า 1.6 หมื่นราย

         เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว่า ได้รับทราบรายงานถึงจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมจนถึงปัจจุบัน มีจำนวน 16,701 ราย โดยเฉลี่ยมีผู้เข้าร่วมวันละประมาณ 2,000 ราย โดยการเปิดรับการลงทะเบียนยังคงมีต่อเนื่องจนถึงวันที่ 15 มีนาคมนี้ ทั้งนี้ หากมีครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนได้
         น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า ในวันที่ 3 มีนาคมนี้ จะมีการประชุมกับผู้เกี่ยวข้องที่ได้รับการแต่งตั้งในคณะกรรมการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับจังหวัด (สถานีแก้หนี้) เพื่อชี้แจงถึงแนวทางในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครั้งนี้ รวมถึงการชี้แจงถึงข้อปฏิบัติในการตัดยอดหนี้ การทำหน้าที่เป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูลกับบริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) รวมถึงการให้ความรู้เพื่อสร้างระเบียบวินัยทางการเงิน
       “โครงการแก้หนี้สินครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่กำหนดให้ปีนี้ เป็นปีแห่งการไขหนี้สินภาคครัวเรือน ศธ.มีความตั้งใจอย่างที่สุดที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของครูให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะครูควรมีรายได้เหลือไม่น้อยกว่า 30 เปอร์เซนต์ของเงินเดือนหลังการหักชำระหนี้แล้ว เพื่อมีไว้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ครูจะได้ลดข้อกังวลถึงปัญหาในการดำเนินชีวิต และทุ่มเทให้กับการเรียนการสอน เพื่อสร้างคุณภาพทางการศึกษา” น.ส.ตรีนุชกล่าว และว่า ขณะเดียวกัน จะมีตัวอย่างรูปธรรมของการปรับโครงสร้างหนี้ครูในหลายกรณี ทั้งการขยายงวดการชำระหนี้ การขอปรับลดค่าธรรมเนียม รวมถึงข้อเจรจาอื่นๆ ที่ส่งผลให้ครูลดภาระการชำระหนี้ต่อเดือนได้ลดลง และสามารถมีเงินในกระเป๋าเพื่อไว้ใช้จ่ายได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ยังมิได้นับรวมเงินที่เพิ่มขึ้นจากการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ครูทุกคนได้รับ

ที่มา ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชน
       https://www.matichon.co.th/education/news_3199681

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500