ข่าวการศึกษา
‘ศธ.’ จับมือ ‘ฟินแลนด์’ ผนึกกำลังพัฒนาการศึกษา-ครู ให้ทันสมัยรับการเปลี่ยนแปลง

        เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังพบ H.E. Mr. Jyri Jarviaho เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ ฟินแลนด์ ประจำประเทศไทย และบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐฟินแลนด์ ว่า ประเทศฟินแลนด์ เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการจัดการศึกษา การร่วมมือครั้งนี้จะเป็นการช่วยพัฒนา และนำสิ่งต่างๆของฟินแลนด์มาประยุกต์ใช้พัฒนาการศึกษาให้เข้ากับบริบทของประเทศไทย ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะเน้นพัฒนาการศึกษาทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย โดยให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับจัดทำรายละเอียดเพื่อพัฒนาการศึกษาปฐมวัยต่อไป ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จะเน้นร่วมมือรีสกิล อัพสกิล ซึ่งประเทศฟินแลนด์เน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้องอัพสกิลรีสกิลอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น สอศ.ต้องมาดูรายละเอียดว่าจะนำมาปรับใช้ในบริบทไหน
       น.ส.ตรีนุช กล่าวต่อว่า นอกจากจะร่วมมือพัฒนาการศึกษาแล้ว ศธ.เน้นย้ำว่าอยากจะพัฒนาครู เพราะครูถือเป็นปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการศึกษาถือเป็นเรื่องที่สำคัญ และเป็นเรื่องท้าทายที่ ศธ.จะพัฒนาครูทั่วประเทศที่มีอยู่กว่า 4 แสนคนได้อย่างไร เมื่อร่วมมือกับประเทศฟินแลนด์แล้วจะหารือร่วมกันว่าจะพัฒนาครูอย่างไร เช่น อาจจะพัฒนาหลักสูตรครูที่สอนในมหาวิทยาลัย เป็นต้นโดยจะตั้งคณะกรรมการร่วมกันทำหลักสูตรครูร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรผลิตครูให้เท่าทันกับการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป ส่วนจะนำหลักสูตรพัฒนาครูของประเทศฟินแลนด์มาใช้ในประเทศเลยหรือไม่นั้น ตนคิดว่าจะต้องนำหลักสูตรของประเทศฟินแลนด์มาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทของประเทศไทยมากกว่า เพราะบริบทและเป้าหมายทางการศึกษาของทั้ง 2 ประเทศมีความแตกต่างกัน จึงต้องมาดูแนวคิดการจัดหลักสูตรของฟินแลนด์ว่ามีอะไรที่ดีบ้าง และจะสามารถปรับเข้ากับประเทศไทยได้อย่างไร

ที่มา ข่าวมติชน การศึกษา
       https://www.matichon.co.th/education/news_3175254

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500