ข่าวการศึกษา
       เมื่อวันที่ 11 ต.ค. ตามที่สังคมออนไลน์มีการวิพากษ์วิจารณ์ ภาพหนังสือเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วิชา ภาษาไทย หลักการใช้ภาษาและการใช้ภาษา โดยภายในหนังสือดังกล่าว เป็นการเรียนประโยครวมที่ซับซ้อน มีส่วนประกอบเป็นประโยคซ้อน ซึ่งได้มีการยกตัวอย่างของประโยค เช่น สมชายจะเลือกประชาธิปไตยที่นักการเมืองทุจริตคอร์รัปชัน หรือ สมชายจะเลือกเผด็จการที่ผู้นำมีคุณธรรมประจำใจ โดยหลายฝ่ายมองว่าประโยคดังกล่าวเป็นการชี้นำเด็กในทางการเมือง ไม่ควรนำประโยคดังกล่าวเข้ามาใส่ในหนังสือเรียนของเด็ก เพราะอาจทำให้เด็กเกิดความสับสนทางความคิดด้านการเมืองได้ และมองเป็นการชักจูงที่ไม่ถูกต้อง
      โดย น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนต้องขอตรวจสอบเรื่องดังกล่าวก่อนว่า มีที่มาไปย่างไร เนื่องจากตนมองว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของหนังสือเท่านั้น ไม่ใช่บริบททั้งหมดของหนังสือเล่มนั้น ดังนั้นตนจึงขอตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดก่อน อีกทั้งตนเชื่อว่าหนังสือแต่ละเล่มที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้คัดสรรมา จะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการต่างๆ และมีหลายขั้นตอน ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ตนจึงต้องขอตรวจสอบอย่างรอบด้านก่อน ว่า เรื่องนี้มีความเป็นมาอย่างไร...

ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
       สามารถติดตามต่อได้ที่ : https://www.dailynews.co.th/news/363323/

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500