ข่าวการศึกษา
สอศ.แจงสาเหตุทำผลประเมิน ITA ร่วง
        เมื่อวันที่ 28 ก.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ซึ่งในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้คะแนน 55.75 จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในระดับ D ถือว่าไม่ผ่านตามค่าเป้าหมายแม่บทนั้น เรื่องนี้เกิดจากข้อผิดพลาดการจัดส่งข้อมูลให้กับ ป.ป.ช.ที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด จึงทำให้ไม่มีคะแนนในบางหมวดหมู่ เมื่อรวมคะแนนทั้งหมดจึงได้คะแนนต่ำและไม่ผ่านการประเมินในที่สุด
        “เรื่อง สอศ.ไม่ผ่านการประเมิน ITA ของ ป.ป.ช.นั้น ผมไม่ได้นิ่งนอนใจ ซึ่งก็ได้กำชับให้ผู้ที่รับผิดชอบเรื่องนี้ให้ความสำคัญและใส่ใจให้มากที่สุด เพราะทุกคนใน สอศ.ต่างทุ่มเททำงานด้วยความโปร่งใส แต่กลับมาผิดพลาดเพียงแค่ไม่ได้ส่งข้อมูลที่ทำมาทั้งปีให้กับทาง ป.ป.ช.ตามระยะเวลาที่กำหนด จึงถือว่าเสียของเปล่า ดังนั้นจะต้องใสใจให้มากกว่านี้ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของ สอศ. อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดผิดพลาดขึ้นมาอีก ผมจึงมอบหมายนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการ กอศ. เป็นหัวหน้าคณะทำงานเพื่อดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และยืนยันว่าการประเมินของปีงบประมาณ 2564 มั่นใจว่าผลการประเมินของ สอศ.จะขยับขึ้นมามีคะแนนไม่น้อยกว่า 80 คะแนนอย่างแน่นอน ประกอบกับ สอศ.มีนโยบายและสร้างความตระหนักเรื่องความโปร่งใสในการทำงานแก่ผู้บริหารและบุคลากรของ สอศ.เป็นลำดับต้น ๆ อยู่แล้ว” เลขาธิการ กอศ. กล่าว. ...


ที่มา ข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์
       อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/news/99533/

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500