หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

รบสมครลกจางศธภ.1

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจ้างปฏิบัติงานราชการ

คลิกเอกสารประกาศ