หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย
และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ
ไปบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค. (๒)
สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
จำนวน ๑๔๘ ตำแหน่ง

2563 Move2563 38k 2 001

[Download]

ที่มา กระทรวงศึกษาธิการ
       http://www.bga.moe.go.th/2018/?p=14443