หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน

 ประกาศ อ.ก.ค.ศ.

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

V 38 k2 7 63 001[Download]