หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด เพิ่มเติม

ดาวน์โหลดหนังสือแจ้งหน่วยงานและประกาศคุณสมบัติเพิ่มเติม

moe 19 June 63 001