ข่าวประชาสัมพันธ์

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์ ก.ค.ศ.

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53205&Key=news18

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500