ข่าวประชาสัมพันธ์

    

          คุรุสภาเชิญชวนบุคคลทั่วไปเข้าโหวตผลงานคลิปวิดีโอในหัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” เกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ ประจำปี 2561 ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 7 ผลงาน เพื่อรับรางวัลผู้เข้าชมสูงสุด (Popular Vote) จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 10,000 บาท

          ร่วมโหวตและชมผลงานได้ที่ http://www.ksp.or.th/ksp2018/2018/10/vote-ethic61/?fbclid=IwAR1bMsjnnuUM7yUTpmAj-6b5hPjPG6Nj31WExXfclZObgG6mZzzVmgzzBY8

ปิดลงคะแนนโหวตวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561

 

ที่มา : ประชาสัมพันธ์คุรุสภา

http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=53198&Key=news18

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


351896351898แผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภา2565 Plan Inspection2565 0012565 Plan InspectionREO2 2565 001
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA 2565 1
KM ศธภ.2
KM REO2Banner500