ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานเปิดงาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีดร. ศันสนีย์ สายะสนธิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษา​ปทุมธานี​ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การประกวดครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ๗ หน่วยงาน จำนวนผลงานนวัตกรรม ๖๙ ผลงาน ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี

news26 3 64