ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมการเสวนา OEC Forum ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เรื่อง "การจัดการศึกษาในยุค Digital Transformation” โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องศึกษิตสโมสร ชั้น ๒ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

news25 3 64