ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) "การจัดการศึกษาและการสะสมหน่วยกิตในระบบธนาคารหน่วยกิต" ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี กล่าวต้อนรับ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

news23 2 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=reo2pte&set=a.3938355712874570