ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การประชุมมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานในพื้นที่ของเขตตรวจราชการที่ ๑๕ และมีการแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๕

new22 3 64