ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ มอบหมายนางเบญจพร โพธิ์ปัดชา ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 3/2564 โดยมีนายพงศธร กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธาน นายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี เป็นเลขานุการการประชุม ณ ห้องประชุมศรีเมืองปทุม ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี

news12 3 64 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3912751915434950