ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธาน การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๑๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับภาค มีนายชัยณรงค์ อินสาลีรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา กล่าวรายงานแนวทางการดำเนินงาน โดยมี ศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี รองศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news11 3 64 2

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3905542749489200