ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.  นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินงานโครงการในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ “โครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคม เพื่อจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษา และโครงการ Innovation For Thai Education (ITFE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา” มี นายชัยณรงค์ อินสาลีรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไทยวิรัช สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒

news11 3 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3905056302871178