ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อหารืองานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน เน้นย้ำขอให้ทุกหน่วยงานวางแผนเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย และหลักการสรรหาผู้บริหาร ศธ.ยึดระบบคุณธรรมเข้ามาใช้ในการคัดเลือกผู้บริหารทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ

news9 3 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set?vanity=reo2pte&set=a.3899806220062853