ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ พร้อมด้วย ดร.ณรงค์ โพธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทำหลักสูตรและแบบประเมินสมรรถนะ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเทพวรเทวี สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

news5 3 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897340200309455

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400