ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนป่าไร่ป่าชาดวิทยา จุดเด่นที่ค้นพบ“พัฒนาทักษะชีวิต เกษตรเพื่อดำเนินชีวิต จัดการเรียนการสอนเพื่อการดำรงชีวิต ตามบริบทของชุมชน แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น” มีนายไพโรจน์ ยืนยง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news3 3 64 6

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897326070310868