ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่ติดตามนโยบายการบูรณาการการศึกษา โรงเรียนนราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบก ชวนคิดชวนทำ “จัดทำแผนพัฒนาครู เพื่อพัฒนานักเรียนให้ชัดเจน พัฒนาศักยภาพที่มี บริการด้านเทคโนโลยี” มีนายอุทัยวุฒิ ศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ โดยมีผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุกดาหาร ร่วมคณะติดตาม

news3 3 64 5

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897307003646108