ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ ลงพื้นที่หารือรับฟังแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลดงเย็น จุดเด่นที่ค้นพบ “พัฒนาการใช้หลักสูตร อ่านออกเขียนได้ คัดกรองรายบุคคล และมีนวัตกรรมในการพัฒนา การจัดการศึกษาเชิงรุก ชุมชนมีส่วนร่วม นร.จัดแหล่งเรียนรู้ แบ่งหน้าที่ในชั้นเรียน เรียนด้วยระบบ DLTV DLIT และบันทึกผลการจัดการเรียนการสอน” มี นางสุรางค์รัตน์ เพชรช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะให้การต้อนรับ

news3 3 64 3

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897292720314203

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป


reo1-newรายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค (ภาคกลาง)
77 reo2 3002564Plan reo2 2502564 InspectPlan 2502564 PlanREO2Inspect001 250
ข้อมูลการตรวจราชการ
ข้อมูลการประเมิน ITA
ITA2021 400