ข่าวผู้บริหาร ศธภ. ๒ (ปทุมธานี)

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศัจธร วัฒนะมงคล รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๒ เป็นประธานประชุมสรุปแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดมุกดาหาร “วางเป้าหมายการพัฒนาการศึกษาให้ชัดเจน พัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาให้ชุมชนเชื่อมั่น พัฒนาครูสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนานักเรียน” โดยมีนางธนภร เศรษฐี ศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมนาคราช สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

news3 3 64

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=reo2pte&set=a.3897245173652291